Сьогодні МОН опублікував Наказ «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти».

З метою забезпечення дітей з особливими освітніми потребами спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати освітню програму, Міністр освіти та науки Лілія Гриневич підписала документ, який передбачає повний список необхідного обладнання для закладів освіти з інклюзивними формами навчання, а саме обладнання загального корекційного призначення (комп’ютери та інша техніка), іграшки та різного роду ігрове обладнання, обладнання для розвитку дитини із сенсорними порушеннями, для корекції когнітивної, мовленнєвої, емоційно-вольової, соціальної, сенсорної та фізичної сфери дитини, а також обладнання для ресурсної кімнати.  

Наказ набуває чинності в день його опублікування, 17 травня 2019 року. З текстом Наказу можна ознайомитися за посиланням http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33374.html?fbclid=IwAR1i5ZsaLoS-ZUBQs4EWtqFwDetA0bM8iaJDRQgK5ig6Z_aJfZWINZA31B4