Наша організація приймає кошти за такими реквізитами (USD, EURO, UAH)


Бенефіціар: Міжнародна громадська організація”Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму “Дитина з майбутнім”
Скорочена назва: МГО “ФДДСА “Дитина з майбутнім”
Розрахунковий рахунок №: UA503348510000000002600912120
ЄДРПОУ: 37038710
Банк: АТ “ПУМБ”, Київ
Призначення платежу: добровільний внесок
SWIFT\BIC FUIBUA2X

Our organization accepts funds according to the following details: Details for payments in USD, EURO, UAH


Beneficiary: International non-governmental organisation “Children with autism support foundation “Child With Future”
Short name: INGO “CASF “Child With Future”
Current account №: UA503348510000000002600912120
Beneficiary code: 37038710
Beneficiary bank: АТ “PUMB”, Kyiv city
Purpose of payment: Voluntary donation
SWIFT\BIC FUIBUA2X


Також кошти приймаються за посиланням на наш донорбокс і патреон