Міжнародна громадська організація «Дитина з майбутнім» в рамках Міжнародної Академії Аутизму проводить навчальні заходи для педагогічних працівників з метою підвищення кваліфікації згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800). 16 січня 2020 року прийнято новий Закон України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон про ПЗСО), в якому деталізовано нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які враховані при підготовці навчальних заходів МГО «Дитина з майбутнім».

Відповідно до Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років, а обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років.

Мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти:

  • 30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;
  • 60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;
  • 90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;
  • 150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не менше ніж:

  • 24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;
  • 48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;
  • 72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;
  • 120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою. Якщо обсяг підвищення кваліфікації визначається в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, то 1 кредит дорівнює 30 годинам.

Кожен учасник того чи іншого навчання отримує документ (сертифікат Міжнародної Академії Аутизму) про підвищення кваліфікації згідно вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. Список отриманих документів ви можете знайти у загальному реєстрі навчання Міжнародної Академії Аутизму

Реєстр документів про навчання Міжнародної Академії Аутизму

НАВЧАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Семінар «Сенсорні особливості дитини з особливими освітніми потребами (ООП) в інклюзії. Проблеми та рішення»