Інклюзія для аутистів у школі – це один із кращих способів соціалізації особливих дітей та реалізації їхнього права на навчання. Нині в Україні діє закон № 2541-VIII. Він регулює питання доступу дітей з особливими потребами до освіти в дитячих садках, школах, а також позашкільних установах та інших закладах освіти.

Головною проблемою, яка не дозволяє повноцінно інтегрувати дітей з аутизмом в освітній процес, є відсутність необхідної кількості тьюторів (асистентів дитини). Адже для навчання таких школярів асистента вчителя в класі недостатньо, оскільки він не зможе приділити належної уваги особливому учню та практично нічого не знатиме про його індивідуальні особливості.

Однією з причин нестачі кваліфікованих кадрів є недофінансування, тобто, невеликі зарплати педагогів, а також відсутність необхідної освіти. Однак у 2020 році, за даними МОН, програма підвищення кваліфікації працівників молодших класів включає і додатковий модуль по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП).

Інтеграція особливої дитини в навчальний процес

інклюзія для аутистів в школі

Інтеграція особливої дитини в навчальний процес може бути різною. Інклюзія для аутистів у школі може мати вигляд як часткового перебування (тобто, лише на деяких уроках), так і повного включення у звичайний клас. Крім того, у школі може бути створений окремий клас для учнів з особливими освітніми потребами.

На сьогоднішній день інклюзивні або спеціальні класи створюють на підставі заяви батьків дитини з ООП та висновку інклюзивно-ресурсного центру.

Важливим етапом створення підґрунтя для навчання дітей з аутизмом є і робота з усіма дітьми та їхніми батьками. Їх необхідно не лише ознайомити з поняттям «аутизм», але й розповісти, як він індивідуально проявляється в учня/учнів, який/які будуть навчатися разом з їхніми дітьми. Все це сприятиме не лише формування толерантного ставлення до аутистів, але й попередить більшість ймовірних негативних реакцій.