Сьогодні ми звернулися до міністра освіти з вимогою включити можливість надання послуг асистента дитини дітям з аутизмом в загальному Наказі МОН та МОЗ від 06.02.2015г. На жаль, дискримінація наших дітей триває, і ми маємо намір продовжувати вимагати необхідну увагу до наших дітей.

 
    Міністру освіти і науки України
Квіт С.М.    

Шановний Сергію Мироновичу!

Уважно ознайомившись із спільним Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 р. за № 224/26669, ми прийшли до висновку, що Міністерство освіти і науки України продовжує дискримінацію в сфері освіти для дітей з аутизмом.

Незважаючи на те, що в рекомендаціях парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення» схвалених Постановою Верховної Ради України від13 січня 2015 року № 96-VIII в п.8.7 говориться про необхідність Мiнiстерствам освiти i науки України, соцiальної полiтики України, охорони здоров’я України «вжити заходiв щодо забезпечення контролю за додержанням законодавства стосовно виконання Конвенцiї про права iнвалiдiв щодо захисту та реалiзацiї прав дiтей з iнвалiднiстю у сферi освiти, надання реабiлiтацiйних послуг, охорони здоров’я», та в п. 11.6 «забезпечення надання освiтнiх послуг дiтям з особливими освiтнiми потребами». В вище зазначеному наказі в п. 7  говориться: «Дiти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, якi самостiйно не пересуваються i потребують iндивiдуального догляду, зараховуються до iнклюзивних груп при забезпеченнi постiйного супроводу асистентом дитини.» Тобто діти з аутизмом не зможуть мати асистента. Але це вже відомий факт, який неодноразово обговорювався на засіданнях експертно-консультативної ради з питань аутизму при Міністерстві освіти та науки України та на Парламентських слуханнях – дітям з аутизмом можна та необхідно навчатися в інклюзивних закладах, але для цього їм потрібен асистент дитини. ….

Ми вимагаємо в спільний Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52 в п. 7 додати доповнення: «Діти з аутизмом, які потребують iндивiдуального догляду та корекції поведінки, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини»….

Повний текст листа (скачати)