Міністерство охорони здоров’я України
Український центр науково методичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Вимоги до програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектру аутизму. Методичні рекомендації

Київ-2008

Установа-розробник: Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Укладачі:
к.мед.н., доцент І.А.Марценковський
к.мед.н. Я.Б.Бішкаєва
н.с. О.В.Ткачова

Рецензент: д.мед.н., професор В.Д.Мішиєв

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Психіатрія дитяча»,
к.мед.н., професор Кузнєцов Валерій Миколайович

 

Вимоги до програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектру аутизму. Методичні рекомендації (PDF)