У чинному законодавстві України   визначено механізм надання реабілітаційних послуг. Отримувачами таких послуг є:

 • інваліди,
 • діти-інваліди
 • і діти віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
 • Реабілітаційній послуги надаються в реабілітаційних установах, система та типи яких визначено у Законі України від 06.10.2005 р. № 2961-IV «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

Для того, щоб отримати реабілітаційні послуги в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності отримувач або його законний представник письмово звертається за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (крім міст Києва та Севастополя) ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі – місцевий орган) та подає визначений пакет документів, а саме:

 • заяву про надання реабілітаційних послуг;
 • довідку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;
 • довідку лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в установі;
 • індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів);
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (паспорт – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);
 • медичну довідку (лікарський консультаційний висновок) (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);
 • рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності).

Інформація про прийняте рішення щодо направлення на реабілітацію надається місцевим органом протягом 3 робочих днів.

Порада: використовувати право на отримання реабілітаційний послуг.

Отримання комплексних реабілітаційних послуг

 

Кріт Тетяна Володимирівна
координатор проекту захисту прав людей з особливими потребами