Документ 1482-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2009

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1482-2009-%D1%80

 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 грудня 2009 р. N 1482-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах
на період до 2012 року

1. Затвердити план заходів щодо запровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на
період до 2012 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям:
забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану
заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному та
місцевих бюджетах;
надсилати щороку до 1 червня Міністерству освіти і науки
інформацію про виконання плану заходів для узагальнення і подання
до 1 липня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1482-р
ПЛАН
заходів щодо запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах
на період до 2012 року

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань освіти" щодо запровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
МОН.
2010 рік.
2. Розробити та затвердити положення про клас з інклюзивним
навчанням і спеціальний клас для навчання дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку, загальноосвітнього
навчального закладу.
МОН.
2010 рік.
3. Внести зміни до Положення про центральну та
республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та
Севастопольську міські, районні (міські)
психолого-медико-педагогічні ( z0931-04 ) консультації у зв'язку
із запровадженням інклюзивного навчання, проведення комплексної
реабілітації та інтеграції у суспільство дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Академія педагогічних наук.
2010 рік.
4. Розглянути питання щодо утворення
навчально-реабілітаційних центрів на базі спеціальних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, залучення фахівців і
використання обладнання зазначених шкіл-інтернатів з метою
поліпшення навчання дітей, які потребують корекції фізичного
та/або розумового розвитку, в класах з інклюзивним навчанням і
спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів та у разі
необхідності подати Кабінетові Міністрів України проекти
відповідних рішень.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2011-2012 роки.
5. Створити систему моніторингу досягнень у навчанні учнів
інклюзивних класів, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, обсягу і якості наданих їм освітніх та
корекційно-реабілітаційних послуг.
Академія педагогічних наук.
2011-2012 роки.
6. Включити у навчальні програми вищих навчальних закладів,
які здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна
освіта", курс "Дидактика інклюзивного навчання".
МОН, Академія педагогічних наук.
2011 рік.
7. Розробити науково-методичне та організаційне забезпечення
для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників
з питань інклюзивного та інтегрованого навчання, зокрема шляхом
створення в інститутах післядипломної педагогічної освіти
відповідних кафедр (лабораторій).
Академія педагогічних наук,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2011 рік.
8. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади з
інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками і
наочними дидактичними посібниками для дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
9. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України
щодо внесення змін до переліку посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963,
передбачивши посаду асистента вчителя загальноосвітнього
навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.
МОН, Мінпраці.
2010 рік.
10. Розробити норматив фінансування витрат, пов'язаних з
навчанням дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, з урахуванням індивідуальних навчальних
програм і планів.
Мінфін, МОН.
2010 рік.
11. Увести доштатного розпису загальноосвітніх навчальних
закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням посади
вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, соціального працівника за
наявності контингенту учнів з розрахунку одна посада на навчальний
заклад.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОН.
2010 рік.
12. Забезпечити утворення у складі місцевих органів
управління освітою структурного підрозділу з питань навчання
дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
13. Організувати підвезення учнів з порушеннями
опорнорухового апарату, зору до місця навчання (проживання)
спеціально обладнаними транспортними засобами у супроводі
підготовленого персоналу.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
14. Внести зміни до державних будівельних норм і стандартів з
питань проектування навчальних закладів, спрямовані на створення
умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах.
Мінрегіонбуд, МОН, МОЗ.
2010 рік.
15. Створити умови для безперешкодного доступу дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, до
будівель і приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з
інклюзивним та інтегрованим навчанням.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОН.
2010 рік.
16. Передбачити під час доопрацювання проекту Державного
бюджету України на 2010 рік та складання проектів державного
бюджету на наступні роки збільшення обсягу видатків для виконання
плану заходів, спрямованих на запровадження у загальноосвітніх
навчальних закладах інклюзивного та інтегрованого навчання.
Мінфін, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.

 

Публікації документа

  • Урядовий кур’єр від 16.12.2009 — № 234