Лише кожен 10-й український фахівець задоволений  наявною інфраструктурою для людей з особливостями розвитку

Результати опитування в сфері аутизму. Грудень 2020р.

Більшість українських фахівців вважає, що рівень інформованості та доступу до інформації про аутизм є задовільним, а кожен третій – не задоволений станом галузі. Такі результати опитування учасників Другої Міжнародної практичної конференції з аутизму IPAC-2020 – близько 300 фахівців та залучених осіб, які займаються питаннями аутизму в Україні.

Участь в опитуванні взяли представники фактично всіх регіонів України. Організатори IPAC-2020 зауважують, що опитування хоч і не є репрезентативним, але об’єктивно відображає думку національного фахового середовища у даній сфері, оскільки серед аудиторії майже половина – представники інклюзивно-ресурсних центрів, третина – представники державних навчальних закладів, а також родичі осіб з аутизмом та представники ГО, що займаються питаннями аутизму.

Кожен третій опитаний вважає, що члени родин беруть недостатню участь у вихованні та розвитку дітей з аутизмом і майже 40% не задоволені рівнем дошкільної підтримки дітей з особливостями розвитку.

Найвищий рівень незадоволеності підтримкою аутистів у вищих навчальних закладах – 75%, трохи менше (51 та 50% відповідно) – у молодших класах та у середніх і старших класах.

Як засвідчив аналіз отриманих даних, рівні розвитку питань і наявності проблем приблизно ідентичні для всіх регіонів України, незалежно від місця проживання респондентів. Втім, одну регіональну особливість хотілося б виділити, і це – висока, в порівнянні з іншими регіонами, активність, яку продемонстрували і на конференції, і в опитуванні представники Донецької і Луганської областей.

Доступом до професійних послуг для людей з аутизмом в своєму регіоні задоволені лише 17% респондентів, натомість 73% – не задоволені. 88% опитаних не задоволені наявною інфраструктурою розвитку й дозвілля людей з аутизмом в регіоні. Тільки 9% фахівців відзначають, що мають всі необхідні сервіси для людей з особливостями в регіоні.

Жоден з респондентів не відмітив, що пандемія СOVID-19 ніяк не вплинула на фізичний і психологічний стан людей з аутизмом. Більше третини фахівців оцінюють цей вплив як вкрай негативний, а 62% опитаних – як негативний.

Основними проблемами для людей з аутизмом в Україні у 2020 році учасники опитування назвали:

  1. Ізоляція та інші обмеження через пандемію СOVID-19.
  2. Нестача кваліфікованих фахівців та інфраструктури з їх підготовки.
  3. Нерозвиненість інфраструктури для людей з особливими потребами.
  4. Неосвіченість і неготовність суспільства до прийняття людей з особливими потребами.
  5. Недостатня інформованість батьків.

 Міжнародна практична конференція з аутизму IPAC-2020 – це щорічний захід в сфері аутизму, у рамках якого збираються і презентуються найкращі практичні кейси міжнародних та українських фахівців, які щодня працюють з людьми з затримкою психічного та мовленнєвого розвитку, аутизмом, алалією та іншими ментальними розладами. Ініціатором та організатором IPAC-2020 є МГО «Дитина з майбутнім».