Практичний семінар для батьків і фахівців.

Семінар веде Член Ізраїльської Асоціації Сертифікованих Аналітиків Поведінки (ACBA) та Міжнародної Асоціації Поведінкового Аналізу (ABAI) Ерц Юлія Михайлівна, місто Кацрін, Ізраїль, http://autism-aba.blogspot.com/

Навчання дітей з аутизмом та іншими розладами розвитку вимагає особливого підходу. Навчальний процес має бути збудований ретельно і послідовно, враховувати особливості дитини та її безпосередні потреби. Традиційні логопедичні і дефектологічні підходи до навчання часто бувають неефективні через істотні розладів у сприйнятті мови і проблематичного поведінки.

Яким чином вибудувати процес навчання?

Як знайти підхід до дитини і допомогти йому подолати складності в навчанні?

Корекційна педагогіка на основі поведінкового підходу (АВА) включає ефективні методи навчання, які ґрунтуються на оцінці початкових навичок і побудові індивідуальної програми навчання та розвитку навичок.

У Прикладному аналізі поведінки існують інструменти оцінки початкових навичок, що дозволяють визначити сильні і слабкі сторони дитини, навіть у тому випадку, якщо дитина не говорить і не співпрацює. Ці інструменти дозволяють визначити, з якого рівня складності завдань слід починати навчання, які саме цілі для навчання включати в поведінкову програму для дитини і які педагогічні прийоми будуть ефективні в процесі навчання.

У ході практичного семінару учасники розглянуть теоретичні основи методів оцінки ранніх мовних навичок, а також навчатимуться застосовувати на практиці оцінний інструмент VB- MAPP, і практикуватися в побудові поведінкових програм навчання.

 

Обсяг семінару:

Теоретична частина (24 години):

Концепція “Аналізу вербальної поведінки” Скіннера (1957) та її практичне застосування при корекції мовних розладів у дітей з аутизмом та іншими порушеннями розвитку. Клінічні приклади

Програма оцінки ключових етапів розвитку вербальної поведінки і побудова програм VB-MAPP. Критерії оцінки навичок і методологія виконання тестування. Клінічні приклади.

Керівництво з побудови програм навчання для дітей з різним рівнем розвитку навичок. Вибір цілей для навчання на основі тестування навичок. Основні компоненти навчальних програм. Клінічні приклади.

Практична частина (тренінг) (16 годин):

Проведення тестування VB-MAPP для дітей з аутизмом та іншими розладами розвитку.

Робота в командах.

Побудова індивідуальної програми розвитку навичок на основі тестування.

 

По закінченню семінару учасникам видається сертифікат участі.

 

Програма семінару:

22 жовтня. Теоретична частина семінару:

– Поведінковий підхід і аналіз мовної поведінки (Скіннер, 1957).

– Елементарні вербальні дії.

– Комплексні вербальні дії.

23 жовтня. Теоретична частина семінару:

– Оцінка ранніх мовних навичок VB- MAPP. Компоненти тестування.

– Правила проведення тестування.

– Інтерпретація результатів тестування і рекомендації з побудови програм.

24 жовтня. Теоретична частина семінару:

– Методи розвитку мовних навичок. Навики поводження з проханням.

– Методи розвитку мовних навичок. Навички розуміння мови і звуконаслідування.

– Методи розвитку мовних навичок. Навики діалогової мови і коментування.

– Методи розвитку допоміжних навичок. Навики імітації і зіставлення із зразком.

25 жовтня. Практична частина семінару:

– Практика і застосування методик для розвитку мовних навичок – робота з дітьми.

– Обговорення та зворотній зв’язок.

26 жовтня. Практична частина семінару:

– Практика і застосування методик для розвитку мовних навичок – робота з дітьми.

– Обговорення та зворотній зв’язок.

 

Загальний обсяг семінару – 40 годин, заняття проходитимуть за адресою:

м. Дніпропетровськ

Вартість участі – 280 $ (2500 гривень) для учасника