1. Реєстрація громадського об’єднання

Крок перший. Зберіть усі необхідні документи.

Для реєстрації громадського об’єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:

 1. Примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог Закону;
 2. Статут (у 2-х примірниках);
 3. Відомості про керівні органи громадського об’єднання, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
 4. Заповнена реєстраційна картка форми №1.

Для реєстрації громадської спілки, крім вищезазначених документів, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників – юридичних осіб та фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі, якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа, крім документів, передбачених Законом, додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження – витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, що відповідає вимогам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Крок 2. Надішліть усі зібрані документи до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Вашої організації.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання

Крок 1. Зберіть усі необхідні документи:

Відомості подаються у формі реєстраційної картки форми №5, яка повинна містити такі дані:

 1. Ідентифікаційний код громадського об’єднання як юридичної особи;
 2. Повне найменування відокремленого підрозділу;
 3. Місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 4. Прізвище, ім’я та по-батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 5. Місцезнаходження реєстраційної справи громадського об’єднання.

До реєстраційної картки форми №5 додається рішення керівного органу громадського об’єднання про створення відокремленого підрозділу.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами.

Крок 2. Надішліть усі зібрані документи до органу, що зареєстрував Вашу організацію.

Повідомлення про утворення

Крок 1. Зберіть усі необхідні документи:

Для повідомлення про утворення громадського об’єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об’єднання, подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання, до якої додаються:

 1. Примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог Закону;
 2. Відомості про засновників громадського об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (за наявності), дати народження, адреси місце проживання, а в разі якщо засновником є юридична особа приватного права, – її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;
 3. Відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (за наявності), дати народження , контактного номеру телефону та інших засобів зв’язку, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 цього Закону.

Заява підписується засновниками громадського об’єднання або особою (особами), уповноваженою представляти громадське об’єднання, а справжність їх підписів засвідчується нотаріально.

Крок 2. Надішліть усі зібрані документи до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Вашої організації.

Корисні посилання

Закон України «Про державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (15 травня 2003 року №755-IV)

Закон України «Про громадські об’єднання» (22 березня 2012 року №4572-VI)

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1 грудня 1998 року №281-XIV)

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм реєстраційних карток» («14.10.2011 № 3178/5)
 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» (05 березня 2012 року №368/5)

Дотримуймось законодавства!

Корисна інформація

За додатковою інформацією, звертайтеся, будь ласка, до Державної реєстраційної служби України або до реєстраційної служби управління юстиції за вашим місцезнаходженням

Сайт державної реєстраційної служби України http://www.drsu.gov.ua

Також на сайті Державної реєстраційної служби України створено рубрику «Закон України «Про громадські об’єднання», в якій розміщена корисна інформація, а саме:

          Текст Закону України «Про громадські об’єднання»;

          Нормативно-правові акти;

          Форми (зразки) документів;

          Перелік документів для створення громадської організації чи громадської спілки;

          Перелік документів для усунення змін до статуту (положення), керівних органів та місцезнаходження громадської організації чи спілки об’єднань громадян;

          Оголошення;

          Питання та відповіді;

          Інформаційні листи Укрдержреєстру.

Адреса сторінки: http://www.drsu.gov.ua/show/10147.