Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів (ЗАКОН УКРАЇНИ)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

назву викласти в такій редакції:

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”;

абзац перший частини першої після слова “статі” доповнити словом “інвалідності”.

2. Частину третю статті 2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2012 р., № 31, ст. 381) викласти в такій редакції:

“Терміни “розумне пристосування” та “універсальний дизайн” вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів, а термін “дискримінація за ознакою інвалідності” вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів та Законі України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 червня 2014 року
№ 1519-VII

Публікації документа

  • Голос України від 08.07.2014 — № 127
  • Урядовий кур’єр від 11.07.2014 — № 123
  • Офіційний вісник України від 18.07.2014 — 2014 р., № 55, стор. 10, стаття 1498, код акту 73137/2014