ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

назву викласти в такій редакції:

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”;

абзац перший частини першої після слова “статі” доповнити словом “інвалідності”.

2. Частину третю статті 2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2012 р., № 31, ст. 381) викласти в такій редакції:

“Терміни “розумне пристосування” та “універсальний дизайн” вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів, а термін “дискримінація за ознакою інвалідності” вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів та Законі України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 червня 2014 року
№ 1519-VII

Публікації документа

  • Голос України від 08.07.2014 — № 127
  • Урядовий кур’єр від 11.07.2014 — № 123
  • Офіційний вісник України від 18.07.2014 — 2014 р., № 55, стор. 10, стаття 1498, код акту 73137/2014