Припинення громадського об’єднання за рішенням суду

 • Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації у разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей Конституції України та Законом України «Про громадські об’єднання». Заборона громадського об’єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому законом, та виключення з Реєстру громадських об’єднань;
 • Справа про заборону громадського об’єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України;
 • У разі прийняття рішення про заборону громадського об’єднання майно, кошти та інші активи громадського об’єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету;
 • На виконання рішення суду про заборону громадського об’єднання уповноважений орган з питань реєстрації вносить відповідний запис до Реєстру громадських об’єднань. Припинення діяльності громадського об’єднання, щодо якого прийнято рішення про заборону, здійснюється у порядку, визначеному Законом;
 • Інші підстави для заборони діяльності громадського об’єднання, крім вищезазначених, не допускаються.

Припиняємо громадське об’єднання шляхом саморозпуску

Крок 1. Зберіть всі документи, необхідні для визнання рішення про саморозпуск:

 • Рішення громадського об’єднання про саморозпуск;
 • Оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання (або його дубліката);
 • Оригінал статуту громадського об’єднання (або його дубліката);
 • Реєстраційна картка форми №7.

Крок 2. Надішліть усі зібрані документи до реєстраційної служби управління юстиції за місцезнаходженням громадського об’єднання.

Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об’єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об’єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

Крок 3. Зберіть усі документи, необхідні для проведення реєстрації припинення громадського об’єднання як юридичної особи в результаті його саморозпуску:

 • Заповнену реєстраційну картку №7;
 • Довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів;
 • Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;
 • Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Крок 4. Надішліть усі зібрані документи до реєстраційної служби управління юстиції за місцезнаходженням громадського об’єднання.

Припиняємо громадське об’єднання шляхом реорганізації

Крок 1. Зберіть усі документи, необхідні для визнання рішення про реорганізацію:

 • Рішення громадського об’єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання;
 • Оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання (або його дублікат), яке приєднується;
 • Оригінал статуту громадського об’єднання (або його дубліката), яке приєднується;
 • Реєстраційна картка №8 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (громадського об’єднання, яке приєднується);
 • Рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

Крок 2. Надішліть усі зібрані документи до реєстраційної служби управління юстиції за місцезнаходженням громадського об’єднання.

З дня внесення уповноваженим органом з питань реєстрації відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та даних про рішення громадського об’єднання про реорганізацію до Реєстру громадських об’єднань розпочинається припинення громадського об’єднання. З цього часу керівний орган громадського об’єднання може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього вищим органом управління громадського об’єднання.

Крок 3. Зберіть всі документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення громадського об’єднання як юридичної особи в результаті приєднання:

 • Заповнену реєстраційну картку форми №8;
 • Підписаний головою і членами комісії з припинення громадського об’єднання та затверджений органом управління, який прийняв рішення про припинення громадського об’єднання, примірник оригіналу передавального акта або їх нотаріально засвідчені копії;
 • Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
 • Документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу);
 • Довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів;
 • Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;

Крок 4. Надішліть усі зібрані документи до реєстраційної служби управління юстиції за місцезнаходженням громадського об’єднання, яке приєднується.

 

Корисні посилання

Закон України «Про державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (15 травня 2003 року №755-IV)

Закон України «Про громадські об’єднання» (22 березня 2012 року №4572-VI)

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1 грудня 1998 року №281-XIV)

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм реєстраційних карток» («14.10.2011 № 3178/5)
 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» (05 березня 2012 року №368/5)

Дотримуймось законодавства!

Корисна інформація

За додатковою інформацією, звертайтеся, будь ласка, до Державної реєстраційної служби України або до реєстраційної служби управління юстиції за вашим місцезнаходженням

Сайт державної реєстраційної служби України http://www.drsu.gov.ua

Також на сайті Державної реєстраційної служби України створено рубрику «Закон України «Про громадські об’єднання», в якій розміщена корисна інформація, а саме:

          Текст Закону України «Про громадські об’єднання»;

          Нормативно-правові акти;

          Форми (зразки) документів;

          Перелік документів для створення громадської організації чи громадської спілки;

          Перелік документів для усунення змін до статуту (положення), керівних органів та місцезнаходження громадської організації чи спілки об’єднань громадян;

          Оголошення;

          Питання та відповіді;

          Інформаційні листи Укрдержреєстру.

Адреса сторінки: http://www.drsu.gov.ua/show/10147.