11 серпня 2020
  • Українська
  • Русский
  • English

Корисні посилання

Закон України «Про державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (15 травня 2003 року №755-IV) Закон України «Про громадські об’єднання» (22 березня 2012 року №4572-VI) Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1 грудня 1998 року №281-XIV) Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм реєстраційних карток» («14.10.2011 № 3178/5)   Наказ Міністерства…

Детальніше...

Припиняємо свою діяльність

Припинення громадського об’єднання за рішенням суду Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації у разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей Конституції України та Законом України «Про громадські об’єднання». Заборона громадського об’єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому законом, та виключення з Реєстру громадських об’єднань; Справа…

Детальніше...

Права та діяльність громадських об’єднань

Права та обов’язки новоутворених громадських організацій Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право: Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі); Звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; Одержувати публічну інформацію, що знаходиться у…

Детальніше...

Вносимо зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання

Повідомте про зміну складу керівного органу Крок 1. Зберіть усі необхідні документи: Заяву довільної форми; Заповнену реєстраційну картку форми №4; Засвідчений печаткою громадського об’єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об’єднання про зміну зазначених осіб; Засвідчений печаткою громадського об’єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об’єднання; Відомість…

Детальніше...

Перехідні та прикінцеві положення Закону України «Про громадські об’єднання»

Приведення у відповідність до закону статутів організацій легалізованих на день введення закону в дію Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення закону в дію шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають…

Детальніше...

Акредитуємо відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації

Акредитація відокремленого підрозділу Крок 1. Зберіть всі необхідні документи: Заяву про акредитацію за формую, що затверджується Міністерством юстиції України; Копію документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації; Копії установчих документів іноземної неурядової організації; Рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та призначення його керівника; Статут…

Детальніше...

Підтверджуємо всеукраїнський статус громадського об’єднання

Набуття всеукраїнського статусу Громадське об’єднання, зареєстроване у встановленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об’єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання та відмова від такого статусу є…

Детальніше...

Реєструємо громадське об’єднання

Реєстрація громадського об’єднання Крок перший. Зберіть усі необхідні документи. Для реєстрації громадського об’єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції…

Детальніше...

Створюємо громадське об’єднання

  Утворення громадського об’єднання Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Протокол установчих зборів має містити відомості про: Дату та місце проведення установчих зборів; Осіб, які брали участь в установчих зборах у вигляді реєстру осіб, які брали участь в установчих зборах; Рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей)…

Детальніше...