МГО «Дитина з майбутнім» виступила партнером опитування «Аутизм і освіта», яке за ініціативи Аутизм Європа проводилося протягом 2019 року в країнах ЄС і метою якого є сприяння доступу людей з аутизмом до якісної інклюзивної освіти, в тому числі університетської та професійної. Завдяки зусиллям МГО «Дитина з майбутнім» (Київ) та підтримці Консула Аутизм Європа в Україні Інни Сергієнко Україна також взяла у ньому участь.

Завантажити результати опитування.

В Україні найбільша підтримка людей з аутизмом існує у дошкільних закладах, початкових і середніх школах. В той же час, ситуація з вузами кардинально відрізняється – люди не знають, чи працюють вузи у цьому напрямку. Так само українці мало знають про наявність у їх регіоні підтримки для професійного навчання дорослих людей з аутизмом. Це дозволяє зробити висновок, що реформи вже дійшли до дітей з аутизмом, але фактично не зачепили дорослі категорії громадян України з особливими потребами.

Якщо у дошкільних закладах найпоширенішою підтримкою дітей з аутизмом є допомога дітям під час сніданку та обіду (15,6%), консультації для батьків (14,8%) та підтримка взаємодії під час гри (13,2%), то у початкових і середніх школах це помічники у класі (28,1% та 18,6% відповідно),  можливість гнучкого навчального плану (20% і 11,9%), допомога в організації навчання і підтримка поза класом.

Найвищий рівень освіченості у питаннях аутизму, на думку українських учасників опитування,  демонструє персонал дошкільних і початкових шкіл, дещо нижче – середніх, і набагато нижче – вузів. Приблизно у такому ж порядку люди оцінили наявність у персоналу бажання підвищувати свій професійний рівень – 10%, 18%, 6% і 2% відповідно. Загалом 38,2% опитуваних заявило, що вони «цілком згодні» і «погоджуються» з твердженням, що персонал і вчителі мають адекватне розуміння аутизму і потреб особливих учнів, а категорично і не зовсім згодних з ним виявилося дещо більше – 42,4%. 

Загалом відсутність достатньої кількості фахівців, низький рівень освіченості більшості персоналу і вчителів навчальних закладів, відсутність доступної інфраструктури для підвищення кваліфікації, судячи з результатів опитування, є найбільш болючими проблемами системи освіти в Україні.     

У відповідях на запитання про наявність індивідуального плану розвитку дитини позиції опитуваних розділились майже порівну (51% так, 49% ні) так само, як і в питанні участі батьків у розробці плану (47,7% і 52,3%). На запитання, хто приймає остаточне рішення щодо індивідуального плану, 44,4% відповіло «батьки», 37,7% – «фахівці», 18% – «спільно».

І, нарешті, на заключне питання анкети – «На Вашу думку, ситуація з аутизмом в Україні загалом поліпшується чи погіршується?» – лише кожен п’ятий учасник відповів «погіршується», а 77,5% заявило, що «поліпшується». 

«Ми дуже вдячні всім, хто взяв участь в опитуванні та допоміг нам отримати інформацію стосовно стану справ в галузі саме по Україні, – говорить Інна Сергієнко, Консул Аутизм Європа в Україні та засновниця МГО «Дитина з майбутнім». – Такі опитування дуже важливі, адже дають змогу оцінити результати нашої роботи та роботи всіх інших організацій, а також визначити напрямки діяльності на майбутнє».

На думку фахівців МГО «Дитина з майбутнім», у найближчий період часу ТОП-10 напрямків прикладання зусиль в інтересах людей з особливими потребами в Україні мають бути такими:

  1. Посилення широкого інформування суспільства про аутизм та усіх інших громадян з особливостями розвитку.
  2. Навчання фахівців кращим міжнародним практикам та їх інтенсивне професійне інформування про досягнення й успішні кейси у сфері аутизму.
  3. Стимулювання залучення батьків до активної участі у процесі.
  4. Створення стабільних і довготривалих мотивацій для фахівців, що опікуються питаннями аутизму, на всіх щаблях освіти та у всіх галузях економіки.
  5. Удосконалення законодавства «забезпечення і стимулювання» категорій людей з особливими потребами.
  6. Створення у суспільстві сприятливих і прозорих умов для фінансування потреб усіх громадян з різними особливостями розвитку. 
  7. Вимагання від держави особливих преференцій для людей з особливостями розвитку.
  8. Створення умов для активного залучення національного й транснаціонального бізнесу для фінансування потреб «особливих людей».
  9. Активне залучення глобальних, міжнародних та національних інституцій з метою формування сприятливого і безпекового середовища для людей з особливими потребами.
  10. Покращення всесвітньої координації і кооперації у даній сфері.

Учасниками опитування стало 145 респондентів з 67 населених пунктів, у т.ч. представників закладів освіти і ГО – 36%, фізичних осіб – 64%. Це закономірно вузька ЦА і, хоч опитування й не є репрезентативним з наукової точки зору, загалом воно адекватно відображає стан питання аутизму в системі освіти України у 2019р. Нагадаємо, проведення репрезентативних досліджень на цю та багато інших тем унеможливлено через відсутність в Україні цілої низки статистичних даних. Вищепредставлені показники –  % від загального числа респондентів, хто відповів на запитання анкети.

 

Результати опитування у графічному форматі (завантажити)