23 січня

Відповідно до змін, які відбуваються в освіті, та надання рівного доступу до освіти, у тому числі і дітям з особливими освітніми потребами, сьогодні на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки вперше було винесено питання про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК).

Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації Антоніна Обуховська розповіла про діяльність ПМПК та їхні завдання. Вона підкреслила, що головна місія цих консультацій полягає не тільки у наданні фахової допомоги дітям із особливими освітніми потребами, а й консультуванні та підтримці сімей, які виховують дитину з тяжким чи складним порушенням; а найголовніше – беруть участь у розробці індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда. «Такі комісії виступають експертами-суддями», – підкреслила Антоніна Обуховська.
Міністерством освіти і науки внесено зміни до Положення про центральну та республіканську (АР Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації. Відповідно до цього Положення визначено основні напрямки діяльності ПМПК щодо забезпечення права на отримання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, розроблено механізм взаємодії ПМПК з органами управління освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служб у справах дітей.
Центральна ПМПК є структурним підрозділом Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи та відповідно до Положення підпорядкована Національній академії педагогічних наук України.
За словами керівника центральної психолого-медико-педагогічної консультації, за останній рік оглянуто 118 099 дітей. Уперше звернулися до консультації 84 тис. дітей, 35 тис. – повторно.
Як зазначила Антоніна Обуховська, згідно з моніторингом, сьогодні в Україні функціонує близько 618 психолого-медико-педагогічних консультацій, із них: 27 обласних, 2 міські – м. Києва та Севастополя та 591 районні. Обласні ПМПК працюють на постійній основі, з них 17 мають статус юридичної особи, решта є підрозділами управлінь освіти і науки, обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, центрів практичної психології тощо.
«Окрім цього, 22 обласні ПМПК мають відповідний склад штатних працівників (норма – 8-9). Проте, кількість штатних одиниць в інших обласних ПМПК ‑ від 4 до 6 осіб. До роботи в них залучаються фахівці на умовах погодинної оплати праці, що є неефективним», – підкреслила Антоніна Обуховська.
Вислухавши доповідь керівника Центральної психолого-медико-педагогічної консультації Антоніни Обуховської, Міністр освіти і науки Дмитро Табачник зазначив, що діти та їхні батьки сьогодні потребують більше консультацій, аніж методичної допомоги.
«Необхідно, щоб хоча б на кожні 60 тисяч населення була одна така консультація», — підтвердила Антоніна Обуховська.
Директор Науково-методичного центру практичної психології Віталій Панок додав, що ПМПК у 2010 році стала структурним підрозділом Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи та підпорядкована Національній академії педагогічних наук України. Він підкреслив, що психолого-медико-педагогічні консультації користуються популярністю, потребують розвитку та відповідного фінансування.
Відповідаючи на запитання членів Колегії, він зазначив, що останні роки Науково-методичний центр практичної психології почав співпрацювати з ВНЗ щодо підготовки фахівців психолого-медико-педагогічних консультацій. «У деяких областях у нас студенти починають проходити практику та залишаються працювати», — сказав Віталій Панок.
«В Україні 41 тисяча дітей потребують консультацій. Можна залучити студентів педагогічних та психологічних спеціальностей на волонтерських засадах, у якості практики могли би допомогти проводити первинні консультації», — запропонував Міністр освіти і науки Дмитро Табачник.
Він також запропонував департаменту вищої освіти та Центру практичної психології розглянути питання щодо можливості запровадження педагогічної практики у консультаційних комісіях, а також разом вивчити можливість залучення коштів Національної академії педагогічних наук у розвиток психолого-медико-педагогічних консультацій.
Окрім того, на Колегії розглянуто питання щодо призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених і відзначення працівників галузі освіти і науки державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України.
Як зазначив директор департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександр Якименко, з 1 січня 2014 року квота на стипендії Міністерства освіти і науки для молодих вчених склала 225 місць. За його словами, сьогодні до МОН надійшло 287 пропозицій, з них — 259 розгл
януто, а 28 канд
идатам відмовлено у зв’язку з порушенням правил подання документів або таємниці голосування тощо. Комісією рекомендовано до розгляду Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки 159 кандидатур. Олександр Якименко поінформував, що у цьому році на 41,2 % збільшилась кількість кандидатів на стипендію з технічних напрямків, а кількість з економічних наук навпаки зменшилась з 18% до 11%.

Источник: МОН Украины