15 November 2019
A+ R A-

Постанова КМУ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Документ 872-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.08.2011

Джерело: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF

 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 серпня 2011 р. N 872
Київ
Про затвердження Порядку
організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2011 р. N 872
ПОРЯДОК
організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Цей Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з метою реалізації
права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем
проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення
батьків до участі у навчально-виховному процесі.
2. Освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми
потребами загальноосвітніми навчальними закладами у класах з
інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно орієнтованих
методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного
розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх
навчальних закладах створюються умови для:
забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень
такого закладу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема
тих, що пересуваються на візках, та дітей з вадами зору;
забезпечення необхідними навчально-методичними і
наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними
засобами навчання;
облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного
розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових
занять;
забезпечення відповідними педагогічними кадрами.
4. Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням
приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з
урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності
необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних
педагогічних кадрів і приміщень, що відповідають
санітарно-гігієнічним вимогам, згідно з Положенням про
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778
( 778-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,
ст. 2291), за погодженням з відповідним органом управління
освітою.
5. Власник загальноосвітнього навчального закладу виділяє в
установленому порядку кошти для забезпечення безперешкодного
доступу до будівель та приміщень таких закладів дітей з особливими
освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної
та методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації
педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з
особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням,
сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо
придбання транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця
навчання та додому.
Власник та керівник загальноосвітнього навчального закладу
несуть відповідальність за організацію, стан та якість
інклюзивного навчання.
6. У загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється
психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми
потребами працівниками психологічної служби (практичними
психологами, соціальними педагогами) таких закладів та
відповідними педагогічними працівниками.
Діяльність працівників психологічної служби (практичних
психологів, соціальних педагогів) координують центри практичної
психології і соціальної роботи, міські (районні) методичні
кабінети.
7. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до
класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому
порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної
консультації.
8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу
наповнюваність класів з інклюзивним навчанням становить не більш
як 20 учнів, з них:
одна - три дитини з розумовою відсталістю або вадами
опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або
затримкою психічного розвитку тощо;
не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими
порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку (вадами слуху,
зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю,
затримкою психічного розвитку), або тих, що пересуваються на
візках.
9. Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за
типовими навчальними планами, програмами, підручниками та
посібниками, рекомендованими МОНмолодьспортом для загальноосвітніх
навчальних закладів, у тому числі спеціальними підручниками.
10. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним
навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану
загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі
типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної
діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
На основі зазначеного робочого навчального плану
розробляється індивідуальний навчальний план для дітей з
особливими освітніми потребами (далі - індивідуальний навчальний
план) з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної
консультації.
Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами
складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх
навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової
працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням
санітарно-гігієнічних вимог.
11. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з
особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість.
12. В індивідуальному навчальному плані передбачається від
трьох до восьми годин на тиждень для проведення
корекційно-розвиткових занять з урахуванням висновку
психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних
планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей,
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. Такі
години враховуються під час визначення гранично допустимого
тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми
потребами.
Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними
вчителями-дефектологами та практичними психологами.
13. Відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної
консультації та за згодою батьків для дітей з особливими освітніми
потребами педагогічні працівники, у тому числі
вчителі-дефектологи, розробляють індивідуальну навчальну програму
з урахуванням навчальних програм загальноосвітніх навчальних
закладів, яка затверджується керівником навчального закладу та
переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її
коригування.
14. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного
процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у
розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та
програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних
особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими
освітніми потребами.
15. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими
освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання
навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним
індивідуальною навчальною програмою.
Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими
освітніми потребами повинна бути стимулюючою.
16. Державна підсумкова атестація дітей з особливими
освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про
державну підсумкову атестацію.
17. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до
позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів,
нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я.
Позашкільна робота з дітьми з особливими освітніми потребами
проводиться відповідно до Положення про порядок організації
індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних
закладах ( z1036-04 ).

 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 20.08.2011 — № 153
  • Офіційний вісник України від 22.08.2011 — 2011 р., № 62, стор. 65, стаття 2475, код акту 58004/2011
 

Pin It

Масштабная международная конференция по аутизму – как это было

Самое крупное и значимое мероприятие в сфере аутизма состоялось! 8-9 ноября в Киеве пошла Первая международная практическая конференция по аутизму, интерес к которой не угасал со стороны желающих посетить даже после того, как были распроданы все билеты.

20 практических семинаров, 15 международных и украинских экспертов, которые ежедневно работают с людьми с задержкой психического и речевого развития, аутизмом, алалией и другими ментальными расстройствами, поделились на мероприятии своим колоссальным опытом.

Read more ...

Giunti Psychometrics - Partner of the First International Autism Practice Conference

On November 8-9, in Kiev, as part of the First International Practical Conference on Autism, you will learn about psychological test methods and services for training, use and in-depth interpretation of the results of psychological assessment. This is a specialization of the conference partner - the international group of companies Giunti Psychometrics.

Read more ...

Міжнародна практична конференція з аутизму, корекція поведінки та американський гість на Тернопільщині

Шановні читачі, свіжий номер електронного журналу «Аутизм Сьогодні» починається з анонсу найважливішого заходу з аутизму – Першої міжнародної практичної конференції, що пройде в Києві 8-9 листопада та збере найкращих спеціалістів сфери з різних країн світу.

На сторінках журналу ми також розповідаємо про корегування поведінки особливих дітей в контексті побутових навичок, а також ділимося враженнями Юлії Рихлицької, мами дитини з аутизмом, яка запросила на Тернопільщину Білла Петерса – дорослого аутиста з США.

Read more ...

On September 13-15 Director of Development for the Child with a Future Foundation, Iryna Sergienko to attend the 12th Autism-Europe International Congress.

She will co-chair the Oral Communications: Diagnostic and Assessment (Presentations) session in collaboration with Amar Baghdadli (Montpellier University Hospital · Chair of Child and Adolescent Psychiatry), who will chair this session.

Read more ...

On the preparation of children with developmental delays for kindergarten - radio broadcast

The importance of preparing children with special needs for kindergarten was told by Natalya Struchek, director of a specialized kindergarten for children with autism spectrum disorders “Child with future” on the air of the "Golos Stolytsi''. You can watch the full interview here, as well as in the video gallery of our site.

Natalya Struchek primarily explained the importance of preparing a child with autism for inclusion in kindergartens. “If you immerse such a child in the environment of his peers without preparation and give the load that is usually given in standard-type gardens, then the child will become uncomfortable for that microsocium of children and for teachers who in this situation simply cannot educate the child,” she said.

Read more ...

At a meeting of the Ukraine Autusm Friendly platform, the compliance of the Ministry of Health documents was discussed

An extraordinary meeting of the  Ukraine Autusm Friendly platform took place recently, at which issues of conformity of the Ministry of Health documents were considered. In particular, the experts spoke about the compliance with the criteria of order No. 1060 dated 05/05/2019 “On the approval of the criteria for the distribution of subventions from the state budget to local budgets for the provision of state support to people with special educational needs and the primary accounting documentation“ Conclusion on the state of functioning, disability and child health, which requires inclusive education "and instructions for completing it." A report on this issue was made by the Chairman of the Association of Parents of Children with Autism Syndrome Evgenia Panichevskaya. She collected all the comments that arose from the experts regarding the relevant order. It will be processed and in the form of a deputy request to be sent to the Ministry of Health of Ukraine.

Read more ...

Computer courses for children with autism

In the fall, a new group of children with disabilities are awaiting computer literacy courses. The international public organization "Kindergarten Foundation" announces the enrollment of new groups of IT courses for children with autism, the purpose of which is to train computer literacy in preparation for the future profession.

Courses have been working for almost two years. In practice, children have shown that computer literacy is a very interesting as future profession.

Read more ...

The media actively supports World Autism Awareness Day

By the World Autism Awareness Day which is celebrated on April 2, national and regional media are actively preparing stories and publications relating to this issue. It is very pleasant that they help to disseminate information, thereby making the society more tolerant towards people with disabilities, and services more accessible. It is also pleasant to note that regional public organizations are also very active in organizing events on the occasion of disseminating information about autism, which makes it possible to solve the problem not only centrally, but also locally.

Read more ...

In Kiev the process of inclusive education implementation to be discussed

March, 25-26 in Kiev the second annual All-Ukrainian conference "Education

children with mental disorders. Rights and Problems'' to be held. 

The organizers of the event are the International NGO "The Child to the Future" CF  and the NGO CF

"Alternative. Harmony".

Read more ...

Children with autism support foundation "Child With Future" presented a unique tutoring manual

On the first day of spring, on March 1, a presentation of a unique tutoring manual 'Tutor in inclusive school: support for a child with special development' took place in Kiev. The book is a generalized and systematized material on the work of the tutor - a teacher to accompany a child with special needs in an inclusive school.

Read more ...
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ!
55627 грн
собрано
100000 грн
наша цель
45
дней осталось
31.12.2019
запуск проекта

childfuture banner new

tomatis

Интернет-магазин книг по аутизму SPECTRE

Скачать опросник развития ребенка