24 July 2019
A+ R A-

Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна" | постанова КМУ N 784 від 29 липня 2009 р.

Документ 784-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2012, підстава 1390-2011-п

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/784-2009-%D0%BF

 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 784
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо створення безперешкодного життєвого середовища
для осіб з обмеженими фізичними можливостями
та інших маломобільних груп населення
на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

З метою подальшої реалізації державної політики із створення
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення і на
виконання положень статті 9 Конвенції ООН про права інвалідів
( 995_g71 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план заходів щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями
та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки
"Безбар'єрна Україна" (далі - план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
1) забезпечити виконання плану заходів у межах асигнувань,
передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, та
за рахунок інших джерел;
2) подавати щороку до 30 грудня Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,
Міністерству інфраструктури інформацію про хід виконання плану
заходів за відповідними напрямами для її узагальнення та подання
до 25 січня наступного року Кабінетові Міністрів України і
Міністерству соціальної політики; { Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
3) у двомісячний строк:
розробити і затвердити регіональні (місцеві) та галузеві
плани заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища
для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення на 2009-2015 роки;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р.
N 863 ( 863-2003-п ) "Про затвердження Програми забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлового та громадського призначення" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1071);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада
2005 р. N 444 ( 444-2005-р ) "Про затвердження плану додаткових
заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 784
ПЛАН
заходів щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями
та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки
"Безбар'єрна Україна"

1. Скласти перелік нормативно-правових актів, що підлягають
прийняттю для реалізації положень Конвенції ООН про права
інвалідів ( 995_g71 ) у частині пристосування інформаційної,
транспортної і соціальної інфраструктур, вулично-дорожньої мережі
до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення або перегляду з метою внесення до них
відповідних змін.
Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп,
Мінтрансзв'язку, Укравтодор, МОН,
МОЗ, МВС, Мін'юст, Мінпраці,
Держспоживстандарт за участю
Національної асамблеї інвалідів.
2009 рік.
2. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти
нормативно-правових актів щодо:
внесення змін до Положення про Державну житлово-комунальну
інспекцію ( 798-2008-п ) у частині визначення повноважень
Інспекції щодо здійснення контролю за дообладнанням існуючих
будівель житлово-комунального призначення та елементів упорядження
територій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними
можливостями та маломобільних груп населення.
Мінжитлокомунгосп.
2009 рік;
внесення змін до Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) у
частині задоволення потреб інвалідів відповідно до міжнародних
стандартів.
МВС.
2009 рік;
поетапного переходу на обслуговування населення транспортними
засобами, пристосованими для перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
Мінтрансзв'язку,
Мінжитлокомунгосп,
Держспоживстандарт.
2009 рік.
3. Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з метою
посилення відповідальності за порушення державних будівельних
норм.
Мінрегіонбуд.
2009 рік.
4. Забезпечити координацію робіт з розроблення національних
стандартів, спрямованих на задоволення потреб осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення,
складення переліку таких стандартів та їх оприлюднення.
Мінекономрозвитку разом з іншими
центральними органами виконавчої
влади.
Постійно. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
5. Включити у навчальні програми загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів теми з питань
задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення, створення належних умов для
життєдіяльності таких осіб.
МОНмолодьспорт, Національна
академія педагогічних наук
за участю громадських
організацій інвалідів.
2010-2011 роки. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Запровадити на архітектурних та будівельних факультетах
вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти
навчальні курси з питань:
формування безперешкодного середовища для життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями;
універсального проектування та дизайну.
МОНмолодьспорт, Національна
академія педагогічних наук,
Мінрегіон, Мінінфраструктури.
2009-2011 роки. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
7. Розробити нові та удосконалити наявні державні будівельні
норми щодо проектування житлових будинків, громадських будівель та
споруд, елементів упорядження території забудови та
вулично-дорожньої мережі населених пунктів згідно з міжнародними
вимогами щодо безперешкодного доступу до таких об'єктів осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення, здійснювати контроль за їх дотриманням.
Мінрегіон, Мінінфраструктури,
Укравтодор за
участю Національної асамблеї
інвалідів та інших громадських
організацій інвалідів.
Постійно. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
8. Ураховувати вимоги щодо безперешкодного доступу до
об'єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп
населення:
під час розроблення містобудівної документації або внесення
до неї змін.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації за участю
органів місцевого самоврядування.
Постійно;
під час розроблення та реалізації нових проектів будівництва
громадських об'єктів та споруд, реконструкції об'єктів існуючої
забудови, що будуть задіяні під час проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Залучати "комітети
доступності" до реалізації таких проектів.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінрегіонбуд,
Мінтрансзв'язку, Укравтодор,
Мінжитлокомунгосп, МОЗ, МКТ,
Держмитслужба, Київська
міськдержадміністрація за участю
Донецької, Харківської, Львівської
міських рад.
2009-2010 роки.
9. Вжити заходів для обладнання у кожному населеному пункті
існуючих об'єктів житлово-комунального та громадського
призначення, транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі
та елементів благоустрою населених пунктів, що не пристосовані для
осіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальними і
допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також
пішохідних переходів пониженими бордюрами, спеціальними звуковими
світлофорами та напрямними огородженнями.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації,
Мінінфраструктури, Укравтодор,
Мінрегіон за участю органів
місцевого самоврядування.
2009-2011 роки. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
10. Здійснювати контроль за проведенням посадки та висадки
пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту з метою
забезпечення доступу до транспортних засобів інвалідів, які
пересуваються на візках, та осіб з вадами зору.
МВС, Укртрансінспекція, Мінрегіон,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації за участю
органів місцевого самоврядування.
Постійно. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
11. Забезпечити виробництво вітчизняними підприємствами
транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями, спеціальних і допоміжних
засобів для перевезення та переміщення таких осіб, виготовлення
піктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо.
Мінекономрозвитку за участю
підприємств УТОГ, УТОС та інших
громадських організацій інвалідів.
Постійно. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
12. Сприяти оновленню парку транспортних засобів,
пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення, використанню
спеціальних і допоміжних засобів вітчизняного виробництва для
перевезення та переміщення таких осіб.
Мінінфраструктури, Мінрегіон,
Мінсоцполітики, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
13. Забезпечити розміщення піктограм, інформаційних щитів,
електронних табло тощо у транспортних засобах.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
14. Облаштувати спеціальні місця для паркування транспортних
засобів, що використовуються для перевезення інвалідів, на
стоянках, в зонах паркування на вулицях та запровадити персональні
картки дозволу на паркування таких засобів.
Мінрегіон, Мінсоцполітики, МВС,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації за участю
Національної асамблеї інвалідів та
інших громадських організацій
інвалідів.
Постійно. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
15. Організувати висвітлення в державних засобах масової
інформації заходів щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення.
Держкомтелерадіо, Національна
телекомпанія, Національна
радіокомпанія, Державна
телерадіокомпанія "Крим", обласні
та регіональні телерадіокомпанії.
Постійно.
16. Провести у рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів
засідання (зустрічі) за круглим столом з питань виконання органами
виконавчої влади цього плану заходів.
Мінрегіон, Мінінфраструктури,
Укравтодор, Мінсоцполітики, МВС,
Держкомтелерадіо за
участю Національної асамблеї
інвалідів та інших громадських
організацій інвалідів.
Постійно. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

 

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 10.08.2009 — 2009 р., № 58, / № 60, 2009, стор. 133 (ДІ) /, стор. 35, стаття 2027
  • Урядовий кур'єр від 12.08.2009 — № 145
 

Pin It

Computer courses for children with autism

In the fall, a new group of children with disabilities are awaiting computer literacy courses. The international public organization "Kindergarten Foundation" announces the enrollment of new groups of IT courses for children with autism, the purpose of which is to train computer literacy in preparation for the future profession.

Courses have been working for almost two years. In practice, children have shown that computer literacy is a very interesting as future profession.

Read more ...

The media actively supports World Autism Awareness Day

By the World Autism Awareness Day which is celebrated on April 2, national and regional media are actively preparing stories and publications relating to this issue. It is very pleasant that they help to disseminate information, thereby making the society more tolerant towards people with disabilities, and services more accessible. It is also pleasant to note that regional public organizations are also very active in organizing events on the occasion of disseminating information about autism, which makes it possible to solve the problem not only centrally, but also locally.

Read more ...

In Kiev the process of inclusive education implementation to be discussed

March, 25-26 in Kiev the second annual All-Ukrainian conference "Education

children with mental disorders. Rights and Problems'' to be held. 

The organizers of the event are the International NGO "The Child to the Future" CF  and the NGO CF

"Alternative. Harmony".

Read more ...

Children with autism support foundation "Child With Future" presented a unique tutoring manual

On the first day of spring, on March 1, a presentation of a unique tutoring manual 'Tutor in inclusive school: support for a child with special development' took place in Kiev. The book is a generalized and systematized material on the work of the tutor - a teacher to accompany a child with special needs in an inclusive school.

Read more ...

Registration for the Europe in action 2019 is open

From 5 to 7 June in Vilnius, Lithuania, the Europe in action 2019 conference will be held, entitled "Making decisions - living independently". Already available Western Union registration at https://europeinaction.org/register/

Why this topic?

Making your own decisions is a fundamental human right, but still far from the reality of people with intellectual disabilities. How can different forms of decision support, as well as legislation, can dramatically affect the situation? What improvements have already occurred? Here are some of the issues that will be discussed at the conference.

Read more ...

Creating conditions for the employment of people with disabilities was the theme of the “Autism Friendly Ukraine” Platform meeting

On December 20, a regular plenary session of the  “Autism Friendly Ukraine”  National Platform was held, it was dedicated to the issues of employment of people with autism. Within the framework of the meeting, issues of additional settlement of mastering the specialty, the training of an assistant master of industrial training within the specialty “special education”, the creation of special workshops, including on-line and other important issues.

Read more ...

For the first time, Ukraine received the opportunity to participate in the study on inclusion for the European Commission

For the first time due to the active participation of Children with autism support foundation “Child With Future" in the Autism Europe initiatives, we have the opportunity to participate in a study on the inclusion development  for the European Commission on autism. In the framework of Strategy 2018-2021 of Autism Europe, we will promote access to quality inclusive education, including universities and professional development programs. This pan-European study aims to assess the barriers to education for people with autism. Analysis of the results will allow Ukraine to get a complete picture of the state of the system and formulate recommendations for politicians and key stakeholders.

Read more ...

"Duet with the Star" for children with autism

On November 28, a duet with a star concert took place in Kyiv - a charitable creative project for the rehabilitation of children with autism. About 20 children with autism who are participants of the Kids Autism Games project, accompanied by their parents, came to the famous Ukrainian artists performance to the October Palace.

Read more ...

Детский сад «Дитина з майбутнім» отмечает 8-й День рождения!

Детский сад «Дитина з майбутнім», один из главных проектов Фонда «Дитина з майбутнiм», сегодня празднует свой 8-й День рождения! 

Сад был основан благодаря семьям Сергиенко и Маркович. Воплощение идеи сада, где каждому уникальному ребенку благодаря высококлассным специалистам обеспечены забота и развитие, помогло сделать счастливыми многих родителей. Вот уже 8 лет Сад превращает особенности малышей в сильные стороны, способствует их социализации. Многие малыши в дальнейшем получают возможность учиться и развиваться в нормотипичных структурах, а родители учатся принимать особенности своего ребенка и взаимодействовать с ним.

Read more ...

The Day of Tolerance for schoolchildren

On November 16, on the Day of Tolerance, Irina Sergienko, Development Director of the Children with autism support foundation "Child With Future" conducted educational lectures on autism for students of 6-7 grades of the Kyiv School No.128. Irina was invited after some children started calling each other autistic. Such games being occurred among teenagers. In order to explain to children what autism is and why any uniqueness is worthy of respect, the lecture was dedicated to the Day of Tolerance.

Read more ...
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ!
55627 грн
собрано
100000 грн
наша цель
37
дней осталось
31.08.2019
запуск проекта

childfuture banner new

tomatis

Интернет-магазин книг по аутизму SPECTRE

Скачать опросник развития ребенка