19 January 2020
A+ R A-

ПЛАН заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року | розпорядження КМУ від 3 грудня 2009 р. N 1482-р

Документ 1482-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2009

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1482-2009-%D1%80

 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 грудня 2009 р. N 1482-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах
на період до 2012 року

1. Затвердити план заходів щодо запровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на
період до 2012 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям:
забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану
заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному та
місцевих бюджетах;
надсилати щороку до 1 червня Міністерству освіти і науки
інформацію про виконання плану заходів для узагальнення і подання
до 1 липня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1482-р
ПЛАН
заходів щодо запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах
на період до 2012 року

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань освіти" щодо запровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
МОН.
2010 рік.
2. Розробити та затвердити положення про клас з інклюзивним
навчанням і спеціальний клас для навчання дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку, загальноосвітнього
навчального закладу.
МОН.
2010 рік.
3. Внести зміни до Положення про центральну та
республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та
Севастопольську міські, районні (міські)
психолого-медико-педагогічні ( z0931-04 ) консультації у зв'язку
із запровадженням інклюзивного навчання, проведення комплексної
реабілітації та інтеграції у суспільство дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Академія педагогічних наук.
2010 рік.
4. Розглянути питання щодо утворення
навчально-реабілітаційних центрів на базі спеціальних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, залучення фахівців і
використання обладнання зазначених шкіл-інтернатів з метою
поліпшення навчання дітей, які потребують корекції фізичного
та/або розумового розвитку, в класах з інклюзивним навчанням і
спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів та у разі
необхідності подати Кабінетові Міністрів України проекти
відповідних рішень.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2011-2012 роки.
5. Створити систему моніторингу досягнень у навчанні учнів
інклюзивних класів, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, обсягу і якості наданих їм освітніх та
корекційно-реабілітаційних послуг.
Академія педагогічних наук.
2011-2012 роки.
6. Включити у навчальні програми вищих навчальних закладів,
які здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна
освіта", курс "Дидактика інклюзивного навчання".
МОН, Академія педагогічних наук.
2011 рік.
7. Розробити науково-методичне та організаційне забезпечення
для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників
з питань інклюзивного та інтегрованого навчання, зокрема шляхом
створення в інститутах післядипломної педагогічної освіти
відповідних кафедр (лабораторій).
Академія педагогічних наук,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2011 рік.
8. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади з
інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками і
наочними дидактичними посібниками для дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
9. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України
щодо внесення змін до переліку посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963,
передбачивши посаду асистента вчителя загальноосвітнього
навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.
МОН, Мінпраці.
2010 рік.
10. Розробити норматив фінансування витрат, пов'язаних з
навчанням дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, з урахуванням індивідуальних навчальних
програм і планів.
Мінфін, МОН.
2010 рік.
11. Увести доштатного розпису загальноосвітніх навчальних
закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням посади
вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, соціального працівника за
наявності контингенту учнів з розрахунку одна посада на навчальний
заклад.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОН.
2010 рік.
12. Забезпечити утворення у складі місцевих органів
управління освітою структурного підрозділу з питань навчання
дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
13. Організувати підвезення учнів з порушеннями
опорнорухового апарату, зору до місця навчання (проживання)
спеціально обладнаними транспортними засобами у супроводі
підготовленого персоналу.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
14. Внести зміни до державних будівельних норм і стандартів з
питань проектування навчальних закладів, спрямовані на створення
умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах.
Мінрегіонбуд, МОН, МОЗ.
2010 рік.
15. Створити умови для безперешкодного доступу дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, до
будівель і приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з
інклюзивним та інтегрованим навчанням.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОН.
2010 рік.
16. Передбачити під час доопрацювання проекту Державного
бюджету України на 2010 рік та складання проектів державного
бюджету на наступні роки збільшення обсягу видатків для виконання
плану заходів, спрямованих на запровадження у загальноосвітніх
навчальних закладах інклюзивного та інтегрованого навчання.
Мінфін, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.

 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 16.12.2009 — № 234
 

Pin It

Results of the autism and education survey. Ukraine-2019

The Autism Europe Initiative conducted an EU-wide Autism and Education Survey in 2019 to promote access to quality inclusive education for autistic people in schools, universities and vocational training. Thanks to INGO ‘Child with a Future’ (Kyiv) and support of Consul Autism Europe in Ukraine Inna Sergiyenko, Ukraine also took part in survey. We are now happy to present the Ukrainian results.

Read more ...

Giunti Psychometrics - Partner of the First International Autism Practice Conference

On November 8-9, in Kiev, as part of the First International Practical Conference on Autism, you will learn about psychological test methods and services for training, use and in-depth interpretation of the results of psychological assessment. This is a specialization of the conference partner - the international group of companies Giunti Psychometrics.

Read more ...

Міжнародна практична конференція з аутизму, корекція поведінки та американський гість на Тернопільщині

Шановні читачі, свіжий номер електронного журналу «Аутизм Сьогодні» починається з анонсу найважливішого заходу з аутизму – Першої міжнародної практичної конференції, що пройде в Києві 8-9 листопада та збере найкращих спеціалістів сфери з різних країн світу.

На сторінках журналу ми також розповідаємо про корегування поведінки особливих дітей в контексті побутових навичок, а також ділимося враженнями Юлії Рихлицької, мами дитини з аутизмом, яка запросила на Тернопільщину Білла Петерса – дорослого аутиста з США.

Read more ...

On September 13-15 Director of Development for the Child with a Future Foundation, Iryna Sergienko to attend the 12th Autism-Europe International Congress.

She will co-chair the Oral Communications: Diagnostic and Assessment (Presentations) session in collaboration with Amar Baghdadli (Montpellier University Hospital · Chair of Child and Adolescent Psychiatry), who will chair this session.

Read more ...

On the preparation of children with developmental delays for kindergarten - radio broadcast

The importance of preparing children with special needs for kindergarten was told by Natalya Struchek, director of a specialized kindergarten for children with autism spectrum disorders “Child with future” on the air of the "Golos Stolytsi''. You can watch the full interview here, as well as in the video gallery of our site.

Natalya Struchek primarily explained the importance of preparing a child with autism for inclusion in kindergartens. “If you immerse such a child in the environment of his peers without preparation and give the load that is usually given in standard-type gardens, then the child will become uncomfortable for that microsocium of children and for teachers who in this situation simply cannot educate the child,” she said.

Read more ...

At a meeting of the Ukraine Autusm Friendly platform, the compliance of the Ministry of Health documents was discussed

An extraordinary meeting of the  Ukraine Autusm Friendly platform took place recently, at which issues of conformity of the Ministry of Health documents were considered. In particular, the experts spoke about the compliance with the criteria of order No. 1060 dated 05/05/2019 “On the approval of the criteria for the distribution of subventions from the state budget to local budgets for the provision of state support to people with special educational needs and the primary accounting documentation“ Conclusion on the state of functioning, disability and child health, which requires inclusive education "and instructions for completing it." A report on this issue was made by the Chairman of the Association of Parents of Children with Autism Syndrome Evgenia Panichevskaya. She collected all the comments that arose from the experts regarding the relevant order. It will be processed and in the form of a deputy request to be sent to the Ministry of Health of Ukraine.

Read more ...

Computer courses for children with autism

In the fall, a new group of children with disabilities are awaiting computer literacy courses. The international public organization "Kindergarten Foundation" announces the enrollment of new groups of IT courses for children with autism, the purpose of which is to train computer literacy in preparation for the future profession.

Courses have been working for almost two years. In practice, children have shown that computer literacy is a very interesting as future profession.

Read more ...

The media actively supports World Autism Awareness Day

By the World Autism Awareness Day which is celebrated on April 2, national and regional media are actively preparing stories and publications relating to this issue. It is very pleasant that they help to disseminate information, thereby making the society more tolerant towards people with disabilities, and services more accessible. It is also pleasant to note that regional public organizations are also very active in organizing events on the occasion of disseminating information about autism, which makes it possible to solve the problem not only centrally, but also locally.

Read more ...

In Kiev the process of inclusive education implementation to be discussed

March, 25-26 in Kiev the second annual All-Ukrainian conference "Education

children with mental disorders. Rights and Problems'' to be held. 

The organizers of the event are the International NGO "The Child to the Future" CF  and the NGO CF

"Alternative. Harmony".

Read more ...

Children with autism support foundation "Child With Future" presented a unique tutoring manual

On the first day of spring, on March 1, a presentation of a unique tutoring manual 'Tutor in inclusive school: support for a child with special development' took place in Kiev. The book is a generalized and systematized material on the work of the tutor - a teacher to accompany a child with special needs in an inclusive school.

Read more ...
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ!
55627 грн
собрано
100000 грн
наша цель
19
дней осталось
31.12.2019
запуск проекта

childfuture banner new

tomatis

Интернет-магазин книг по аутизму SPECTRE

Скачать опросник развития ребенка