17 July 2019
A+ R A-

ПЛАН заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року | розпорядження КМУ від 3 грудня 2009 р. N 1482-р

Документ 1482-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2009

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1482-2009-%D1%80

 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 грудня 2009 р. N 1482-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах
на період до 2012 року

1. Затвердити план заходів щодо запровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на
період до 2012 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям:
забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану
заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному та
місцевих бюджетах;
надсилати щороку до 1 червня Міністерству освіти і науки
інформацію про виконання плану заходів для узагальнення і подання
до 1 липня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1482-р
ПЛАН
заходів щодо запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах
на період до 2012 року

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань освіти" щодо запровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
МОН.
2010 рік.
2. Розробити та затвердити положення про клас з інклюзивним
навчанням і спеціальний клас для навчання дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку, загальноосвітнього
навчального закладу.
МОН.
2010 рік.
3. Внести зміни до Положення про центральну та
республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та
Севастопольську міські, районні (міські)
психолого-медико-педагогічні ( z0931-04 ) консультації у зв'язку
із запровадженням інклюзивного навчання, проведення комплексної
реабілітації та інтеграції у суспільство дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Академія педагогічних наук.
2010 рік.
4. Розглянути питання щодо утворення
навчально-реабілітаційних центрів на базі спеціальних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, залучення фахівців і
використання обладнання зазначених шкіл-інтернатів з метою
поліпшення навчання дітей, які потребують корекції фізичного
та/або розумового розвитку, в класах з інклюзивним навчанням і
спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів та у разі
необхідності подати Кабінетові Міністрів України проекти
відповідних рішень.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2011-2012 роки.
5. Створити систему моніторингу досягнень у навчанні учнів
інклюзивних класів, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, обсягу і якості наданих їм освітніх та
корекційно-реабілітаційних послуг.
Академія педагогічних наук.
2011-2012 роки.
6. Включити у навчальні програми вищих навчальних закладів,
які здійснюють підготовку фахівців за напрямом "Педагогічна
освіта", курс "Дидактика інклюзивного навчання".
МОН, Академія педагогічних наук.
2011 рік.
7. Розробити науково-методичне та організаційне забезпечення
для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників
з питань інклюзивного та інтегрованого навчання, зокрема шляхом
створення в інститутах післядипломної педагогічної освіти
відповідних кафедр (лабораторій).
Академія педагогічних наук,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2011 рік.
8. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади з
інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками і
наочними дидактичними посібниками для дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
9. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України
щодо внесення змін до переліку посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963,
передбачивши посаду асистента вчителя загальноосвітнього
навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.
МОН, Мінпраці.
2010 рік.
10. Розробити норматив фінансування витрат, пов'язаних з
навчанням дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, з урахуванням індивідуальних навчальних
програм і планів.
Мінфін, МОН.
2010 рік.
11. Увести доштатного розпису загальноосвітніх навчальних
закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням посади
вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, соціального працівника за
наявності контингенту учнів з розрахунку одна посада на навчальний
заклад.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОН.
2010 рік.
12. Забезпечити утворення у складі місцевих органів
управління освітою структурного підрозділу з питань навчання
дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
13. Організувати підвезення учнів з порушеннями
опорнорухового апарату, зору до місця навчання (проживання)
спеціально обладнаними транспортними засобами у супроводі
підготовленого персоналу.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2010 рік.
14. Внести зміни до державних будівельних норм і стандартів з
питань проектування навчальних закладів, спрямовані на створення
умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах.
Мінрегіонбуд, МОН, МОЗ.
2010 рік.
15. Створити умови для безперешкодного доступу дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, до
будівель і приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з
інклюзивним та інтегрованим навчанням.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації, МОН.
2010 рік.
16. Передбачити під час доопрацювання проекту Державного
бюджету України на 2010 рік та складання проектів державного
бюджету на наступні роки збільшення обсягу видатків для виконання
плану заходів, спрямованих на запровадження у загальноосвітніх
навчальних закладах інклюзивного та інтегрованого навчання.
Мінфін, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.

 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 16.12.2009 — № 234
 

Pin It

Computer courses for children with autism

In the fall, a new group of children with disabilities are awaiting computer literacy courses. The international public organization "Kindergarten Foundation" announces the enrollment of new groups of IT courses for children with autism, the purpose of which is to train computer literacy in preparation for the future profession.

Courses have been working for almost two years. In practice, children have shown that computer literacy is a very interesting as future profession.

Read more ...

The media actively supports World Autism Awareness Day

By the World Autism Awareness Day which is celebrated on April 2, national and regional media are actively preparing stories and publications relating to this issue. It is very pleasant that they help to disseminate information, thereby making the society more tolerant towards people with disabilities, and services more accessible. It is also pleasant to note that regional public organizations are also very active in organizing events on the occasion of disseminating information about autism, which makes it possible to solve the problem not only centrally, but also locally.

Read more ...

In Kiev the process of inclusive education implementation to be discussed

March, 25-26 in Kiev the second annual All-Ukrainian conference "Education

children with mental disorders. Rights and Problems'' to be held. 

The organizers of the event are the International NGO "The Child to the Future" CF  and the NGO CF

"Alternative. Harmony".

Read more ...

Children with autism support foundation "Child With Future" presented a unique tutoring manual

On the first day of spring, on March 1, a presentation of a unique tutoring manual 'Tutor in inclusive school: support for a child with special development' took place in Kiev. The book is a generalized and systematized material on the work of the tutor - a teacher to accompany a child with special needs in an inclusive school.

Read more ...

Registration for the Europe in action 2019 is open

From 5 to 7 June in Vilnius, Lithuania, the Europe in action 2019 conference will be held, entitled "Making decisions - living independently". Already available Western Union registration at https://europeinaction.org/register/

Why this topic?

Making your own decisions is a fundamental human right, but still far from the reality of people with intellectual disabilities. How can different forms of decision support, as well as legislation, can dramatically affect the situation? What improvements have already occurred? Here are some of the issues that will be discussed at the conference.

Read more ...

Creating conditions for the employment of people with disabilities was the theme of the “Autism Friendly Ukraine” Platform meeting

On December 20, a regular plenary session of the  “Autism Friendly Ukraine”  National Platform was held, it was dedicated to the issues of employment of people with autism. Within the framework of the meeting, issues of additional settlement of mastering the specialty, the training of an assistant master of industrial training within the specialty “special education”, the creation of special workshops, including on-line and other important issues.

Read more ...

For the first time, Ukraine received the opportunity to participate in the study on inclusion for the European Commission

For the first time due to the active participation of Children with autism support foundation “Child With Future" in the Autism Europe initiatives, we have the opportunity to participate in a study on the inclusion development  for the European Commission on autism. In the framework of Strategy 2018-2021 of Autism Europe, we will promote access to quality inclusive education, including universities and professional development programs. This pan-European study aims to assess the barriers to education for people with autism. Analysis of the results will allow Ukraine to get a complete picture of the state of the system and formulate recommendations for politicians and key stakeholders.

Read more ...

"Duet with the Star" for children with autism

On November 28, a duet with a star concert took place in Kyiv - a charitable creative project for the rehabilitation of children with autism. About 20 children with autism who are participants of the Kids Autism Games project, accompanied by their parents, came to the famous Ukrainian artists performance to the October Palace.

Read more ...

Детский сад «Дитина з майбутнім» отмечает 8-й День рождения!

Детский сад «Дитина з майбутнім», один из главных проектов Фонда «Дитина з майбутнiм», сегодня празднует свой 8-й День рождения! 

Сад был основан благодаря семьям Сергиенко и Маркович. Воплощение идеи сада, где каждому уникальному ребенку благодаря высококлассным специалистам обеспечены забота и развитие, помогло сделать счастливыми многих родителей. Вот уже 8 лет Сад превращает особенности малышей в сильные стороны, способствует их социализации. Многие малыши в дальнейшем получают возможность учиться и развиваться в нормотипичных структурах, а родители учатся принимать особенности своего ребенка и взаимодействовать с ним.

Read more ...

The Day of Tolerance for schoolchildren

On November 16, on the Day of Tolerance, Irina Sergienko, Development Director of the Children with autism support foundation "Child With Future" conducted educational lectures on autism for students of 6-7 grades of the Kyiv School No.128. Irina was invited after some children started calling each other autistic. Such games being occurred among teenagers. In order to explain to children what autism is and why any uniqueness is worthy of respect, the lecture was dedicated to the Day of Tolerance.

Read more ...
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ!
55627 грн
собрано
100000 грн
наша цель
44
дней осталось
31.08.2019
запуск проекта

childfuture banner new

tomatis

Интернет-магазин книг по аутизму SPECTRE

Скачать опросник развития ребенка