15 November 2019
A+ R A-

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями | від 19.05.2011 № 588/2011

Документ 588/2011, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2011

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588/2011

 

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо розв'язання
актуальних проблем осіб з обмеженими
фізичними можливостями

З метою розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими
фізичними можливостями, утвердження і забезпечення їх прав,
реалізації положень Конвенції про права інвалідів ( 995_g71 ),
ратифікованої Законом України від 16 грудня 2009 року N 1767-VI
( 1767-17 ), п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення та затвердження в установленому
порядку заходів, спрямованих на виконання Плану дій Ради Європи
щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними
можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з
обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006 - 2015 роках
(Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec(2006)5);
2) вжити додаткових заходів для активізації роботи органів
виконавчої влади, спрямованої на привернення уваги суспільства до
проблем людей з інвалідністю, популяризацію загальнолюдських
цінностей, толерантного та поважного ставлення до осіб з
обмеженими фізичними можливостями;
3) розглянути питання стосовно збільшення у 2011 році
бюджетного фінансування пов'язаних із реалізацією прав осіб з
обмеженими фізичними можливостями заходів, зокрема, щодо
санаторно-курортного лікування інвалідів та дітей-інвалідів,
забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації,
підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів у
реалізації програм і заходів із соціального захисту інвалідів, у
тому числі збільшення видатків на фінансову підтримку організацій
невиробничої сфери Українського товариства глухих та Українського
товариства сліпих;
4) підготувати та внести до 1 вересня 2011 року в
установленому порядку на розгляд Верховної Ради України
законопроекти:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
зайнятості населення стосовно вдосконалення механізмів сприяння
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, економічного
стимулювання роботодавців до створення ними робочих місць для
інвалідів;
про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ) та деяких інших законодавчих актів України щодо
вдосконалення системи надання соціальних послуг особам, які
опинилися в складних життєвих обставинах;
про внесення змін до законодавчих актів України, які
регулюють питання щодо впровадження архітектурної діяльності,
визначення основ містобудування, планування і забудови територій,
транспорту, телекомунікацій, стандартизації і сертифікації,
технічних регламентів та процедури оцінки відповідності, захисту
прав споживачів, психіатричної допомоги щодо створення
безперешкодного середовища для інвалідів по зору, слуху, з
ураженнями опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп
населення, осіб із психічними захворюваннями і розумовою
відсталістю, у тому числі створення умов для доступу таких осіб до
освітніх послуг, забезпечення гарантування їх прав на вільне
волевиявлення під час виборів;
5) забезпечити підготовку за участю всеукраїнських
громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 листопада
2011 року державну цільову програму "Національний план дій щодо
реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи
реабілітації інвалідів", передбачивши, зокрема:
удосконалення умов оплати праці спеціалістів, педагогічних
працівників навчальних закладів для роботи з дітьми з особливими
потребами, зокрема встановлення їм доплат за особливі умови праці;
розвиток та технічне супроводження ведення Централізованого
банку даних із проблем інвалідності, його відповідне бюджетне
фінансування;
створення нових або відповідне облаштування існуючих
державних закладів оздоровлення та відпочинку для надання послуг
із реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з
обмеженими фізичними можливостями, у тому числі тих, які
проживають у дитячих будинках-інтернатах;
6) опрацювати питання стосовно запровадження окремих
бюджетних програм щодо належного забезпечення інвалідів та
дітей-інвалідів виробами медичного призначення, поновлення
бюджетної програми "Корекційна освіта";
7) вжити заходів щодо розширення застосування у сфері освіти
дактильно-жестової мови як засобу спілкування інвалідів з вадами
слуху, забезпечити доступ таких осіб до засобів масової інформації
через титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову
мову інформаційних і тематичних телепрограм, кіно- та
відеофільмів.
2. Міністерству охорони здоров'я України вжити до 1 липня
2011 року заходів щодо:
удосконалення процедури оформлення інвалідності та складання
індивідуальних програм реабілітації інвалідів з урахуванням
міжнародного досвіду;
належного організаційно-кадрового та матеріально-технічного
забезпечення медико-соціальної експертизи.
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:
ужити за участю Національної академії педагогічних наук
України додаткових заходів щодо впровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладах;
утворити до 1 листопада 2011 року у вищих навчальних закладах
післядипломної педагогічної освіти структурні підрозділи для
науково-методичного забезпечення інклюзивного та інтегрованого
навчання осіб з особливими потребами;
розробити за участю Національної академії педагогічних наук
України навчально-методичні матеріали для забезпечення навчання у
дитячих будинках-інтернатах системи органів праці та соціального
захисту населення вихованців із помірною та глибокою розумовою
відсталістю, психічними розладами;
забезпечити дальший розвиток паралімпійського і
дефлімпійського руху та реабілітації інвалідів засобами фізичної
культури та спорту, у тому числі шляхом підтримки діяльності
Українського центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт" та
Національного комітету спорту інвалідів України.
4. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України забезпечити протягом
2011-2012 років:
перегляд державних будівельних норм із проектування та
будівництва будинків і споруд установ та закладів, у тому числі
для осіб, що потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку, з урахуванням потреб зазначених осіб;
посилення ролі "комітетів доступності" в частині здійснення
ними моніторингу і контролю за забезпеченням доступності осіб з
інвалідністю до соціальної, архітектурної, транспортної
інфраструктури та доступу до інформаційного середовища, у тому
числі під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України
розробити за участю всеукраїнських громадських організацій
інвалідів та затвердити до 1 липня 2011 року порядок здійснення
експертизи проектів національних стандартів із виробництва товарів
(робіт) і надання послуг з метою врахування у таких проектах
потреб інвалідів по зору, слуху, з ураженнями опорно-рухового
апарату та інших маломобільних груп населення.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
активізувати взаємодію з громадськими організаціями
інвалідів, залучати в установленому порядку представників
регіональних "комітетів доступності" до розгляду питань,
пов'язаних із доступністю для осіб з обмеженими фізичними
можливостями об'єктів соціальної, архітектурної, транспортної
інфраструктури, інформаційного середовища, та здійснення
моніторингу стану виконання таких рішень;
забезпечити проведення щороку інвентаризації
матеріально-технічної бази державних та комунальних
будинків-інтернатів, інших установ, які обслуговують інвалідів,
ужити в установленому порядку заходів щодо її оновлення та
модернізації;
забезпечити в установленому порядку належне фінансування
будинків-інтернатів (пансіонатів), стаціонарних відділень
територіальних центрів соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), дитячих будинків-інтернатів, здійснювати
постійний контроль за умовами проживання і наданням соціальних,
медичних та реабілітаційних послуг у таких закладах, а також за
використанням коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом
України або органами праці та соціального захисту населення
установам (закладам), в яких особи перебувають на повному
державному утриманні, у частині спрямування зазначених коштів
виключно на поліпшення умов перебування осіб у таких установах
(закладах);
ужити заходів щодо оздоровлення та санаторно-курортного
лікування дітей-інвалідів, які проживають у дитячих
будинках-інтернатах, ураховуючи їх особливі фізичні і психічні
вади.
7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:
ужити в установленому порядку до 1 липня 2011 року додаткових
заходів щодо поліпшення доступу осіб з ураженням органів слуху до
інформації, а також створення тематичних теле- та радіопрограм з
питань інвалідності на державному і регіональному рівнях;
забезпечити широке висвітлення заходів із розв'язання проблем
людей з інвалідністю, реалізації в Україні Конвенції про права
інвалідів ( 995_g71 ) та пропагування участі осіб з обмеженими
фізичними можливостями в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 588/2011

 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 01.06.2011 — № 98
  • Офіційний вісник Президента України від 03.06.2011 — 2011 р., № 16, стор. 43, стаття 741
 

Pin It

Масштабная международная конференция по аутизму – как это было

Самое крупное и значимое мероприятие в сфере аутизма состоялось! 8-9 ноября в Киеве пошла Первая международная практическая конференция по аутизму, интерес к которой не угасал со стороны желающих посетить даже после того, как были распроданы все билеты.

20 практических семинаров, 15 международных и украинских экспертов, которые ежедневно работают с людьми с задержкой психического и речевого развития, аутизмом, алалией и другими ментальными расстройствами, поделились на мероприятии своим колоссальным опытом.

Read more ...

Giunti Psychometrics - Partner of the First International Autism Practice Conference

On November 8-9, in Kiev, as part of the First International Practical Conference on Autism, you will learn about psychological test methods and services for training, use and in-depth interpretation of the results of psychological assessment. This is a specialization of the conference partner - the international group of companies Giunti Psychometrics.

Read more ...

Міжнародна практична конференція з аутизму, корекція поведінки та американський гість на Тернопільщині

Шановні читачі, свіжий номер електронного журналу «Аутизм Сьогодні» починається з анонсу найважливішого заходу з аутизму – Першої міжнародної практичної конференції, що пройде в Києві 8-9 листопада та збере найкращих спеціалістів сфери з різних країн світу.

На сторінках журналу ми також розповідаємо про корегування поведінки особливих дітей в контексті побутових навичок, а також ділимося враженнями Юлії Рихлицької, мами дитини з аутизмом, яка запросила на Тернопільщину Білла Петерса – дорослого аутиста з США.

Read more ...

On September 13-15 Director of Development for the Child with a Future Foundation, Iryna Sergienko to attend the 12th Autism-Europe International Congress.

She will co-chair the Oral Communications: Diagnostic and Assessment (Presentations) session in collaboration with Amar Baghdadli (Montpellier University Hospital · Chair of Child and Adolescent Psychiatry), who will chair this session.

Read more ...

On the preparation of children with developmental delays for kindergarten - radio broadcast

The importance of preparing children with special needs for kindergarten was told by Natalya Struchek, director of a specialized kindergarten for children with autism spectrum disorders “Child with future” on the air of the "Golos Stolytsi''. You can watch the full interview here, as well as in the video gallery of our site.

Natalya Struchek primarily explained the importance of preparing a child with autism for inclusion in kindergartens. “If you immerse such a child in the environment of his peers without preparation and give the load that is usually given in standard-type gardens, then the child will become uncomfortable for that microsocium of children and for teachers who in this situation simply cannot educate the child,” she said.

Read more ...

At a meeting of the Ukraine Autusm Friendly platform, the compliance of the Ministry of Health documents was discussed

An extraordinary meeting of the  Ukraine Autusm Friendly platform took place recently, at which issues of conformity of the Ministry of Health documents were considered. In particular, the experts spoke about the compliance with the criteria of order No. 1060 dated 05/05/2019 “On the approval of the criteria for the distribution of subventions from the state budget to local budgets for the provision of state support to people with special educational needs and the primary accounting documentation“ Conclusion on the state of functioning, disability and child health, which requires inclusive education "and instructions for completing it." A report on this issue was made by the Chairman of the Association of Parents of Children with Autism Syndrome Evgenia Panichevskaya. She collected all the comments that arose from the experts regarding the relevant order. It will be processed and in the form of a deputy request to be sent to the Ministry of Health of Ukraine.

Read more ...

Computer courses for children with autism

In the fall, a new group of children with disabilities are awaiting computer literacy courses. The international public organization "Kindergarten Foundation" announces the enrollment of new groups of IT courses for children with autism, the purpose of which is to train computer literacy in preparation for the future profession.

Courses have been working for almost two years. In practice, children have shown that computer literacy is a very interesting as future profession.

Read more ...

The media actively supports World Autism Awareness Day

By the World Autism Awareness Day which is celebrated on April 2, national and regional media are actively preparing stories and publications relating to this issue. It is very pleasant that they help to disseminate information, thereby making the society more tolerant towards people with disabilities, and services more accessible. It is also pleasant to note that regional public organizations are also very active in organizing events on the occasion of disseminating information about autism, which makes it possible to solve the problem not only centrally, but also locally.

Read more ...

In Kiev the process of inclusive education implementation to be discussed

March, 25-26 in Kiev the second annual All-Ukrainian conference "Education

children with mental disorders. Rights and Problems'' to be held. 

The organizers of the event are the International NGO "The Child to the Future" CF  and the NGO CF

"Alternative. Harmony".

Read more ...

Children with autism support foundation "Child With Future" presented a unique tutoring manual

On the first day of spring, on March 1, a presentation of a unique tutoring manual 'Tutor in inclusive school: support for a child with special development' took place in Kiev. The book is a generalized and systematized material on the work of the tutor - a teacher to accompany a child with special needs in an inclusive school.

Read more ...
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ!
55627 грн
собрано
100000 грн
наша цель
45
дней осталось
31.12.2019
запуск проекта

childfuture banner new

tomatis

Интернет-магазин книг по аутизму SPECTRE

Скачать опросник развития ребенка