22 August 2019
A+ R A-

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

Документ 926/2010, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2010

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/926/2010

 

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні

З метою забезпечення поліпшення функціонування та
інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості
та доступності, інтеграції до європейського освітнього
простору із збереженням національних досягнень і традицій
п о с т а н о в л я ю:
1. Оголосити в Україні 2011 рік Роком освіти та
інформаційного суспільства.
2. Підтримати ініціативу освітянської громадськості,
Національної академії педагогічних наук України та Міністерства
освіти і науки України щодо проведення у березні 2011 року
Всеукраїнського з'їзду працівників освіти.
3. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та затвердити до 15 грудня 2010 року план
заходів з проведення у 2011 році в Україні Року освіти та
інформаційного суспільства, передбачивши, зокрема, заходи щодо
створення умов для підвищення комп'ютерної грамотності населення,
підготовки та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників
освіти, в тому числі вирішення в установленому порядку питання
фінансування таких заходів;
2) здійснити комплекс заходів із забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні, в тому числі:
а) розробити та затвердити в установленому порядку державні
цільові програми, спрямовані на розвиток дошкільної та
професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виховний
процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій, поліпшення роботи з
обдарованою молоддю, підвищення якості природничо-математичної
освіти, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними
засобами навчання, підтримку входження провідних університетів
України до числа вищих навчальних закладів, визнаних у світі;
б) внести до 1 грудня 2010 року зміни до комплексного плану
заходів з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року
( 1352-2008-р ), державних цільових програм з розвитку освіти,
зокрема Програми "Шкільний автобус" ( 31-2003-п ), Державної
програми "Вчитель" ( 379-2002-п ), з метою корегування
передбачених ними завдань і заходів відповідно до сучасних потреб;
в) забезпечувати:
вчасне та в повному обсязі фінансування державних цільових
програм у галузі освіти, заходів з видання підручників, навчальних
посібників і методичної літератури;
залучення громадськості до підготовки та реалізації основних
заходів з реформування системи освіти, врахування пропозицій
громадських організацій із цих питань;
г) здійснити заходи щодо вдосконалення порядку забезпечення
навчальною літературою студентів вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів і
вихованців дошкільних навчальних закладів, розроблення та
реалізації пілотних проектів із запровадження підручників на
електронних носіях;
д) опрацювати питання щодо підвищення авторитету робітничих
професій в суспільстві, забезпечити вирішення проблемних питань у
системі професійно-технічної освіти, зокрема, модернізації
матеріальних і кадрових ресурсів, кардинального оновлення змісту
освіти відповідно до європейських стандартів і перспективних
потреб ринку праці;
е) підготувати та внести в установленому порядку пропозиції
щодо вдосконалення механізму працевлаштування випускників
професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
є) опрацювати питання щодо:
удосконалення структури освіти;
надання провідним вищим навчальним закладам реальної
автономії як засобу поліпшення якості вищої освіти, запровадження
їх змагальності та відповідальності за результати роботи;
оптимізації мережі вищих навчальних закладів та їх
підпорядкування, створення укрупнених регіональних університетів;
посилення інтеграції освіти, науки, виробництва, наукової та
інноваційної складових у діяльності вищих навчальних закладів;
ж) прискорити розроблення проекту нової редакції Закону
України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), забезпечити організацію
його громадського обговорення, доопрацювання з урахуванням
результатів такого обговорення та внесення в установленому порядку
на розгляд Верховної Ради України;
з) забезпечити створення ефективної системи післядипломної
освіти, яка передбачатиме мотивацію громадян до безперервного
фахового та особистісного вдосконалення;
и) забезпечити активізацію роботи із запровадження
інклюзивного навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладах дітей з особливими потребами;
і) вжити заходів щодо поліпшення роботи з патріотичного,
правового, екологічного виховання дітей, учнівської та
студентської молоді, формування у них моральних цінностей,
соціальної активності та громадянської відповідальності,
утвердження здорового способу життя;
й) розглянути питання щодо поширення дії постанови Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 2009 року N 1130 ( 1130-2009-п )
"Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх
навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання
професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних
закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної форми
власності, керівникам та заступникам керівників зазначених
закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників"
на інших педагогічних працівників;
к) вжити невідкладних заходів щодо запровадження ефективного
механізму забезпечення педагогічних та науково-педагогічних
працівників житлом;
л) вирішити до кінця 2010 року питання вдосконалення
механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних і робітничих кадрів, на підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)
відповідно до потреб економіки та ситуації на національному і
регіональних ринках праці;
м) вжити в установленому порядку заходів до поетапного,
починаючи з 2011 року, підвищення розмірів оплати праці
педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих
розмірів у відповідність із вимогами законодавства про освіту;
н) забезпечити запровадження, починаючи з 2011 року,
національної системи моніторингу рівня якості освіти та участь
української сторони у відповідних міжнародних моніторингових
дослідженнях.
4. Міністерству освіти і науки України:
1) вжити разом із місцевими органами виконавчої влади за
участю Національної академії педагогічних наук України, органів
місцевого самоврядування заходів щодо створення умов для
забезпечення виконання вимог закону стосовно обов'язкової
дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, проведення
необхідної роз'яснювальної роботи серед населення стосовно форм і
методів такої освіти, прав і обов'язків батьків;
2) розробити план заходів із впровадження єдиної
інформаційної системи управління освітою;
3) створити до 1 травня 2011 року відкриту єдину державну
електронну базу освіти;
4) удосконалити до 15 листопада 2010 року умови прийому до
вищих навчальних закладів України, оптимізувавши, зокрема, строки
проведення вступної кампанії;
5) вживати під час проведення вступних кампаній заходів щодо
забезпечення належної організації роботи з прийому документів
вступників приймальними комісіями вищих навчальних закладів,
об'єктивності та прозорості зарахування вступників на навчання.
5. Міністерству внутрішніх справ України за участю
правоохоронних органів активізувати роботу з виявлення фактів
використання підроблених документів про освіту.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити до 31 грудня 2010 року перегляд програм
Автономної Республіки Крим, регіональних програм з питань розвитку
освіти, розроблення нових програм з цих питань, зокрема із
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
проаналізувати до 1 листопада 2010 року стан дошкільної
освіти в регіонах, розробити плани дій щодо поліпшення її якості,
передбачивши, зокрема, заходи з відновлення роботи дошкільних
навчальних закладів, які тимчасово не працюють, а також з
будівництва нових закладів.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 30 вересня 2010 року
N 926/2010

 

Публікації документа

  • Офіційний вісник Президента України від 05.10.2010 — 2010 р., № 27, стор. 17, стаття 896
  • Урядовий кур'єр від 06.10.2010 — № 185
  • Офіційний вісник України від 11.10.2010 — 2010 р., № 75, стор. 9, стаття 2659, код акту 52894/2010
 

Pin It

On the preparation of children with developmental delays for kindergarten - radio broadcast

The importance of preparing children with special needs for kindergarten was told by Natalya Struchek, director of a specialized kindergarten for children with autism spectrum disorders “Child with future” on the air of the "Golos Stolytsi''. You can watch the full interview here, as well as in the video gallery of our site.

Natalya Struchek primarily explained the importance of preparing a child with autism for inclusion in kindergartens. “If you immerse such a child in the environment of his peers without preparation and give the load that is usually given in standard-type gardens, then the child will become uncomfortable for that microsocium of children and for teachers who in this situation simply cannot educate the child,” she said.

Read more ...

At a meeting of the Ukraine Autusm Friendly platform, the compliance of the Ministry of Health documents was discussed

An extraordinary meeting of the  Ukraine Autusm Friendly platform took place recently, at which issues of conformity of the Ministry of Health documents were considered. In particular, the experts spoke about the compliance with the criteria of order No. 1060 dated 05/05/2019 “On the approval of the criteria for the distribution of subventions from the state budget to local budgets for the provision of state support to people with special educational needs and the primary accounting documentation“ Conclusion on the state of functioning, disability and child health, which requires inclusive education "and instructions for completing it." A report on this issue was made by the Chairman of the Association of Parents of Children with Autism Syndrome Evgenia Panichevskaya. She collected all the comments that arose from the experts regarding the relevant order. It will be processed and in the form of a deputy request to be sent to the Ministry of Health of Ukraine.

Read more ...

Computer courses for children with autism

In the fall, a new group of children with disabilities are awaiting computer literacy courses. The international public organization "Kindergarten Foundation" announces the enrollment of new groups of IT courses for children with autism, the purpose of which is to train computer literacy in preparation for the future profession.

Courses have been working for almost two years. In practice, children have shown that computer literacy is a very interesting as future profession.

Read more ...

The media actively supports World Autism Awareness Day

By the World Autism Awareness Day which is celebrated on April 2, national and regional media are actively preparing stories and publications relating to this issue. It is very pleasant that they help to disseminate information, thereby making the society more tolerant towards people with disabilities, and services more accessible. It is also pleasant to note that regional public organizations are also very active in organizing events on the occasion of disseminating information about autism, which makes it possible to solve the problem not only centrally, but also locally.

Read more ...

In Kiev the process of inclusive education implementation to be discussed

March, 25-26 in Kiev the second annual All-Ukrainian conference "Education

children with mental disorders. Rights and Problems'' to be held. 

The organizers of the event are the International NGO "The Child to the Future" CF  and the NGO CF

"Alternative. Harmony".

Read more ...

Children with autism support foundation "Child With Future" presented a unique tutoring manual

On the first day of spring, on March 1, a presentation of a unique tutoring manual 'Tutor in inclusive school: support for a child with special development' took place in Kiev. The book is a generalized and systematized material on the work of the tutor - a teacher to accompany a child with special needs in an inclusive school.

Read more ...

Registration for the Europe in action 2019 is open

From 5 to 7 June in Vilnius, Lithuania, the Europe in action 2019 conference will be held, entitled "Making decisions - living independently". Already available Western Union registration at https://europeinaction.org/register/

Why this topic?

Making your own decisions is a fundamental human right, but still far from the reality of people with intellectual disabilities. How can different forms of decision support, as well as legislation, can dramatically affect the situation? What improvements have already occurred? Here are some of the issues that will be discussed at the conference.

Read more ...

Creating conditions for the employment of people with disabilities was the theme of the “Autism Friendly Ukraine” Platform meeting

On December 20, a regular plenary session of the  “Autism Friendly Ukraine”  National Platform was held, it was dedicated to the issues of employment of people with autism. Within the framework of the meeting, issues of additional settlement of mastering the specialty, the training of an assistant master of industrial training within the specialty “special education”, the creation of special workshops, including on-line and other important issues.

Read more ...

For the first time, Ukraine received the opportunity to participate in the study on inclusion for the European Commission

For the first time due to the active participation of Children with autism support foundation “Child With Future" in the Autism Europe initiatives, we have the opportunity to participate in a study on the inclusion development  for the European Commission on autism. In the framework of Strategy 2018-2021 of Autism Europe, we will promote access to quality inclusive education, including universities and professional development programs. This pan-European study aims to assess the barriers to education for people with autism. Analysis of the results will allow Ukraine to get a complete picture of the state of the system and formulate recommendations for politicians and key stakeholders.

Read more ...

"Duet with the Star" for children with autism

On November 28, a duet with a star concert took place in Kyiv - a charitable creative project for the rehabilitation of children with autism. About 20 children with autism who are participants of the Kids Autism Games project, accompanied by their parents, came to the famous Ukrainian artists performance to the October Palace.

Read more ...
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ!
55627 грн
собрано
100000 грн
наша цель
8
дней осталось
31.08.2019
запуск проекта

childfuture banner new

tomatis

Интернет-магазин книг по аутизму SPECTRE

Скачать опросник развития ребенка